حافظ از دیرباز شاعری معروف و بزرگ در بین ایرانیان بوده است . این شاعر بیشتر غزل می سروده است و شرح روزگار خود و یا مشکلات خود  یا نصایای خود را به صفحه می اورده است و حافظ شیرازی بعد از قرن دهم به قدری شهرت یافت که مردم ایران صلاح و مصلحت خود را از وی میخواستند . بدین ترتیب دیوان او را باز میکردند و به تصادف ان غزلی که می آمد را میخوانندند . کم کم این رسم به صورتی تغییر پیدا کرد که ابتدا فاتحه ای برای حافظ میخواندند و سپس نیت می کردند . برخی ها نیت می کردند که اینده ان ها و اتفاقاتی که قرار است برایشان بی افتد را حافظ به آنها راهنمایی کند . برخی ها رسیدن  یا نرسیدن به عشقشان از حافظ میخواستند .

هر کس به نوعی از حافظ تقاضایی داشت و در هنگام نیت کردن از حافظ آن را خواستار میشد . به این عمل فال حافظ گفته میشد .

فال حافظ در میان ایرانیان با گدشت زمان معروف و معروف تر می شد . به صورتی که بعد از گذشت چند وقت در همه خانه های ایرانیان دیوانی از حافظ وجود داشت و ایرانیان در هنگام مراسمات خود مانند ایتدای سال جدید یا در شب یلدا نیت می کردند و از حافظ فال می گرفتند. با امدن تکنولوژی دیگر نیازی به داشتن دیوان حافظ نیست و میتوان به راحتی و با زدن دکمه ای در  رایانه خود از حافظ فال بگیرید . 

فارسی فال  یک وب سایت بسیار مطلوب و زیبا برای گرفتن فال حافظ می باشد . شما نیز میتوانید نیت کنید و در آنجا فال بگیرید  و به صورت نستعلیق فال خود را مشاهده کنید .