ابعاد استاندارد درب و پنجره دوجداره

بزرگترین ارتفاع پنجرهحداکثر ابعاد پنجره چقدر است؟ برای اینکه ابعاد استاندارد و نرمال درب و پنجره دوجداره را بدانیم ابتدا بهتر است محدودیت ها و نکته هایی را در نظر بگیریم:

موارد مرتبط به یراق آلات پنجره Upvc

یراق آلات درب و پنجره Upvc دارای دو محدودیت است: عرض و ارتفاع بازشو – میزان وزن لنگه بازشو

هر نوع یراق آلات دارای عرض و ارتفاع مشخصی است که با توجه به جدول مشخصات آن (کاتالوگ فنی) استفاده می شود. در عین  حال نیز حداکثر عرض و ارتفاع یراق آلات در جدول مشخص شده است.

بطورمثال کمترین عرض برای استفاده از یراق دوحالته 47 سانتی متر می باشد.

در مورد میزان وزن لنگه بازشو باید این نکته را در نظر گرفت که سعی شود وزن لنگه بازشو و شیشه بیشتر از 80KG نباشد. در صورتی که لنگه بازشو وزن بیشتری دارد باید از پیچ های بیشتر و لولاهای سنگین تر استفاده شود.

 

 
   


موارد مرتبط با محل نصب پنجره Upvc

 

منظور از محل نصب پنجره، گشتاور بازشو هنگام باز شدن، موقعیت مکانی پنجره در ساختمان است. ابعاد فضای محصور شده، فاصله دیوار، فضای تراس، ضوابط و مقررات مشاعات، ضوابط ساخت و ساز شهرداری، فاصله پنجره تا دیوار همسایه و جهت نور خورشید از جمله مواردی هستند که بر روی عرض و ارتفاع پنجره و معماری نمای ساختمان تاثیر می گذارد.

رنج، استاندارد و بهینه ترین عرض و ارتفاع پنجره

 

کوچکترین عرض و ارتفاع پنجرهعرض بازشو پنجره تک حالته: 60 الی 80 سانتی متر

*در پنجره تک حالته حداقل و حداکثری برای عرض بازشو وجود ندارد و با توجه به جنس یراق آلات و وزن لنگه بازشو مشخص می گردد.

حداقل و حداکثر ارتفاع بازشو پنجره دوجداره تک حالته: 47  الی 200 سانتی متر

*در هنگام انتخاب عرض پنجره تک حالته به گشتاور لنگه بازشو دقت کنید.

بهینه ترین عرض بازشو پنجره دوجداره Upvc دو حالته: 60 الی 80 سانتی متر

حداقل و حداکثر عرض بازشو پنجره Upvc دو حالته: 41 الی 119 سانتی متر

حداقل و حداکثر ارتفاع بازشو پنجره Upvc دو حالته: 46 الی 224 سانتی متر

استاندارد کلی برای ارتفاع انواع درب (ارتفاع مفید) شامل درب ورودی (درب ضد سرقت)، درب اتاق و درب بالکن برابر با 205 سانتی متر است.

بهینه ترین عرض بازشو درب Upvc دوجداره: 60 الی 95 سانتی متر

بهینه ترین ارتفاع بازشو درب Upvc دوجداره: 195 الی 220 سانتی متر

*عرض بازشو بهتر است از 50 سانتی متر کمتر و 100 سانتی متر بیشتر نباشد.