خواجه شمس‌الدین محمد شیرازی متخلص به “حافظ”، غزلسرای بزرگ و از خداوندان شعر و ادب پارسی است که فال حافظ نیز از طرفداری جهانی برخوردار می باشد . وی حدود سال ۷۲۶ هجری قمری در شیراز متولد شد. علوم و فنون را در محفل درس استادان زمان فراگرفت و در علوم ادبی عصر پایه‌ای رفیع یافت. خاصه در علوم فقهی و الهی تأمل بسیار کرد و قرآن را با چهارده روایت مختلف از بر داشت. “گوته” دانشمند بزرگ و شاعر و سخنور مشهور آلمانی دیوان شرقی خود را به نام او و با کسب الهام از افکار وی تدوین کرد.

دیوان اشعار او شامل غزلیات، چند قصیده، چند مثنوی، قطعات و رباعیات است. وی به سال ۷۹۲ هجری قمری در شیراز درگذشت. آرامگاه او در حافظیهٔ شیراز زیارتگاه صاحبنظران و عاشقان شعر و ادب پارسی است.

جزئیات اشعار حافظ

– از آن جایی که دیوان حافظ در بین فارسی زبانان محبوبیت زیادی دارد سعی شد که دکلمه و شرح ابیات این شاعر نیز در زیر اشعار قرار گیرد .
– به زودی نسخه انگلیسی دیوان نیز در سایت قرار میگیرد

  • اشعار منتسب
  • رباعیات
  • غزلیات
  • قصاید
  • قطعات

مثنوی (الا ای آهوی وحشی)

ساقی نامه

منبع : https://nateghe.ir