ایمنی در هتل ها

از آجایی که مکلات ایمنی در هتل ها در پلکان بیشتر است پس می توان گفت یکی از مهم ترین ایمنی ها در این مکان ها این است که راه پله ها استاندارد ساخته شود که لازم است طبق استاندارد ، کف پلکان باید حداق 33 سانتی متر ، ارتفاع بین 20-14 سانتی متر و عرض بیش از 90 سانتی متر باشد . و شیب مناسب راه پله 50-30 درجه باشد . یکی دیگر از نکته های مهم این است که در راه پله ها از کپسول آتش نشانی استفاده شود .

نکاه مهم این است که نصب حفاظ ضروری است و از انجایی که در راه پله ها و سقف لابی بعضا از سقف های کاذب استفاده می شود ، سقف کاذب باید در برابر بارهای وارده و حریق مقاوت لازم را داشته باشد و از انبار کردن مواد یا گرفتن افراد روی آنها خودداری شود .

از دیگر مهم ترین مکان ها می توان به انبار اشاره کرد . که وجود کپسول اتش نشانی پودر و گاز ضروی است . انبار باید قفسه بندی مناسب داشته باشد ، احتمال سقوط اجسام وجود نداشته باشد و تردد به راحتی صورت پذیرد . پوشش دیواره ها و کف انبار باید در برابر اتش مقاوم بوده و دسترسی ماشین های امدادی به محل انبار آسان باشد .

از دیگر مکان های مهم می توان به سردخانه مواد غذایی اشاره کرد . که موتور سردخانه در معرض دسترسی افراد غیر مسئول نباشد . جهت انجام فعالت های طولانی در سردخانه ها ، قبل از ورود به سردخانه موتور آنها را خاموش کنید یا از لباس های گرم استفاده کنید . از دیگر مکان های مهم می توان به راه پله فرار اشاره کرد . که در فضای خارجی است اما متصل به ساختمان احداث می شود تا در موقع خطر مثل آتش سوزی با استفاده از آن بتوان محل حادثه را به سرعت ترک نمود . از دیگر مهم ترین نکات این است که در این مکان ها از کپسول آتش نشانی CO2 استفاده شود .

ایمنی در هتل ها یکی از مهم ترین مسائل می باشد .