کوپلینگ موتور ماشین لباسشویی ، که می توان به جد گفت یکی از عواملی است که باعث می شود که دستگاه نچرخد و شروع به کار نکند .

علت نچرخیدن در واقع وظیفه کوپلینگ موتور ماشین لباسشویی اتصال به سیستم اتقال نیرو است . کارکردن ای قطعه اینگونه است که اگر  بیشتر از وزن در نظر گرفته شده ی درون دستگاه لباس بریزیم ، انتقال نیرو به موتور را انجام نمی دهد و اجازه نمی دهد که این دستگاه راه اندازی شود . پس یکی از مهم ترین فاکتور برای خرید لباسشویی می توان به ظرفیت این دستگاه اشاره کرد .

در بیشتر مواقع اینکه این قطعه شما خراب شود وجود دارد که در اثر زیاد کارکردن این اتفاق خواهد افتاد . در لباسشویی بوش برای انتقال قدرت موتور به جعبه دندانه این دستگاه از کوپلینگ موتورهای دایرکت درایو استفاده می کنند . این وسیله از دو عدد قطعه پلاستکیی سه شاخه که بینشان یک کوپلینگ لاستیکی قرار گرفته است . یکی از سه شاخه ها به شفت موتور متحرک چسبیده و سه شاخه دیگر به شفت ورودی جعبه دندانه چسبیده است .

در اینجا با چرخیدن شفت موتور ، کوپلینگ لاستیکی بین سه شاخه ها نیروی گشتاور را جذب کرده و از شکستن سه شاخه جلوگیری می کند . در اثر استفاده از این وسیله به مرور دچار استهلاک شده و سه شاخه ها ممکن است سرخورده و با کلاچ و گیربکس درگیر نشوند . که همان گونه که در اول اشاره شد خرابی این وسیله یکی از عواملی است که این دستگاه نچرخد .

یکی دیگر از علت هایی که می توان که در هر وسیله ای رخ می دهد مربوط به تمسه دارام است . که یکی از وسیله هایی که می توان گفت لباسشویی جنرال می باشد  . تسمه دارام را برقرار ساخته و بدون آن درام قابل چرخش نخواهد شد .